Scopul Fundației

Scopul Fundatiei este unul de interes general pentru societatea romaneasca, acela de imbunatatire a calitatii vietii, sanatatii si a activitatilor sociale ale oamenilor si a dezvoltarii sustenabile in relatia cu comunitatile, crearea cadrului necesar pentru mentinerea egalitatii de sanse in era tehnologiei prin mijloace precum promovarea cercetarii stiintifice si a tehnologiilor de avangarda, implementarea şi dezvoltarea în societatea romaneasca a abordărilor, soluţiilor şi tehnologiilor ce asigură un nivel calitativ nou al dezvoltării calitatii vietii, al intaririi transparentei in relatia Stat – cetatean, integrarea  societatii în spaţiul informaţional global şi, ca rezultat, constituirea unei societăţi informaţionale înalt dezvoltate şi prospere.

Activități

Activitãtile si mijloacele de actiune pentru realizarea scopului Fundatiei sunt:

 1. Promovarea imbunatatirii calitatii vietii si a resurselor prin folosirea tehnologiei;
 2. Alinierea proceselor pentru facilitarea interactiunii dintre om si tehnologie;
 3. Elaborarea, promovarea si realizarea de programe, respectiv procese tehnologice pentru imbunatarea calitatii vietii si a resurselor;
 4. Diminuarea dezechilibrelor prin stimularea dezvoltarii tehnologice, sociale si economice durabile a judetului Timis/zonei de vest, sud vest a Romaniei, in scopul cresterii calitatii vietii;
 5. Cercetarea si inovarea in domeniul tehnologiei in toate aspectele legate de cresterea calitatii vietii, fara a se limita la tehnologia informatiei;
 6. Facilitarea si dezvoltarea cooperarii inter-institutionale in domeniul tehnologiei in vederea imbunatatirii calitatii vietii;
 7. Crearea de oportunitati pentru accesul securizat si mai facil al persoanelor fizice, juridice, institutii, ONG-uri, autoritati la informatie, cu posibilitatea generarii cadrului tehnic;
 8. Promovarea inovarii si a transferului tehnologic si de know-how prin intarirea legaturii dintre mediul de afaceri si cel stiintific, tehnologic si de cercetare;
 9. Promovarea oportunitatilor din regiunea judetului Timis/zonei de vest, sud vest a Romaniei in vederea atragerii investitiilor romanesti si/sau straine;
 10. Valorificarea eficienta a resurselor specifice fiecarei zone din regiune, mobilizarea comunitatilor locale in identificarea si utilizarea propriilor resurse umane;
 11. Combaterea marginalizarii si a excluderii sociale, prin protectie sociala eficienta, sustinerea prioritara a zonelor defavorizate si includerea populatiei vulnerabile in procesul tehnologic. Incurajarea participarii sociale a tuturor persoanelor, grupurilor sau organizatiilor;Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere si europene in domeniul tehnologiei, educatiei, cercetarii, promovarii si protejarii drepturilor omului si dezvoltarea durabila;
 12. Promovarea transferului tehnologic;
 13. Promovarea si sustinerea participarii altor persoane care activeaza in domeniile de interes ale Fundatiei la diverse manifestari pe care le poate organiza Fundatia, manifestari avand caracter stiintific, cultural, sportiv, social (congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, targuri, expozitii sau alte reuniuni) din tara si din strainatate, pentru promovarea educatiei si cercetarii  informationale si efectuarea de training-uri in domeniul tehnologiei;
 14. Accesarea de fonduri europene in vederea realizarii scopului si a obiectivelor Fundatiei;
 15. Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice si/sau cu alte persoane juridice private;
 16. Popularizarea rezultatelor cercetãrilor si actiunilor Fundatiei prin toate mijloacele mass-media, editarea, tipãrirea si difuzarea de cãrti, reviste, rapoarte, recomandãri, studii si alte tipuri de publicatii si lucrãri de specialitate;
 17. Stabilirea si promovarea de relatii de colaborare intre Fundatie si alte organizatii de profil, ori specializate in promovarea si imbunatatirea procesului de absortie a fondurilor europene in domeniul educatiei, cercetarii si tehnologiei ;
 18. Acordarea de premii, burse si stimulente pentru realizãri deosebite care sunt în legaturã cu scopul Fundatiei;
 19. Asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non profit din tara si/sau din strainatate in vederea realizarii scopului si obiectivelor Fundatiei;
 20. Promovarea conceptului de competitivitate economica prin inovare si cercetare – dezvoltare;
 21. Stimularea si promovarea activitatilor inovative, protejarea proprietatii intelectuale;
 22. Organizarea si participarea la evenimente internationale, brokeraje, targuri si expozitii cu caracter stiintific, cultural, sportiv, social (congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, targuri, expozitii sau alte reuniuni) in tara si din strainatate, pentru promovarea educatiei si cercetarii  informationale;
 23. Organizarea de training-uri in domeniul tehnologiei;
 24. Protejarea si utilizarea eficienta a valorilor si a resurselor comune cetatenilor romani si cetatenilor statelor vecine Romaniei sau membrilor altor grupari etnice din Romania;
 25. Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere durabile si eliminarea blocajelor;
 26. Imbunatatirea ocuparii fortei de munca si promovarea mobilitatii fortei de munca;
 27. Imbunatatirea prevenirii riscurilor si a gestionarii dezastrelor;
 28. Promovarea cooperarii transfrontaliere intre institutii si cetateni;
 29. Promovarea importantei implementarii unui sistem de educatie de calitate, competitiv;
 30. Organizarea si promovarea excelentei in domenii specifice sau conexe tehnologiei informationale;
 31. Promovarea formarii profesionale, initiale si continue, in corelatie cu cerintele pietii muncii;
 32. Organizarea de cursuri, seminarii, conferinte, dezbateri publice care au ca scop promovarea noutatilor in diverse domenii;
 33. Accesarea de concursuri de proiecte lansate de alte fundatii, asociatii, organizatii avand ca principal obiectiv punerea in aplicare a scopului fundatiei;
 34. Organizarea intalnirilor, meselor rotunde, conferinte, workshop-uri, simpozioane in cadrul fundatiei si in afara fundatiei;
 35. Dezvoltarea si implementarea de programe si proiecte adresate, printre altele, persoanelor, familiilor si grupurilor vulnerabile, aflate in dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala in vederea dezvoltarii unei societati incluzive, asigurarii oportunitatiilor egale pentru toti;
 36. Dezvoltarea de initiative ce vizeaza cresterea accesului copiilor, adolescentilor si persoanelor neadaptate la cerintele pietii la educatie formala si non-formala (exemple de activati posibile pentru atingerea acestui obiectiv fiind: infiintarea de servicii educationale complementare procesului educational precum si activtiati extra-curriculare si de petrecere a timpului liber cum ar fi tabere sau excursii educationale, vizite de studiu, cursuri de limbi straine, cursuri de utilizare a calculatorului si de invatare a programelor uzuale, cursuri de aptitudini tehnice si non-tehnice);
 37. Dezvoltarea de proiecte si/sau programe care completeaza orizontul cultural al cetatenilor, promoveaza interesul pentru cultura, protejeaza si revitalizeaza patrimoniul cultural, promoveaza diversitatea culturala si dialogul intercultural;
 38. Promovarea cazurilor sociale si medicale in vederea obtinerii de ajutor din partea comunitatii, precum si ajutorarea in mod direct a persoanelor vizate prin cazurile sociale si medicale;
 39. Desfasurarea unor programe de dezvoltare comunitara care contribuie la cresterea participarii si implicarii cetatenilor in dezvoltarea economica, sociala si culturala a localitatilor;
 40. Promovarea benficiilor educatiei, formarii profesionale continue in randul grupurilor interesate, respectiv promovarea invatarii continue si formarii profesionale pe tot parcursul vietii si a invatamantului modern bazat pe competente si adaptat nevoilor beneficiarilor sai;
 41. Organizarea si promovarea de evenimente si programe cu caracter cultural;
 42. Organizarea si promovarea de evenimente si programe cu caracter de protectie a mediului;
 43. Organizarea si promovarea de evenimente si programe cu caracter sport-recreative;
 44. Organizarea si promovarea de evenimente si programe cu caracter turistic;
 45. Organizarea si sustinerea de activitati si programe pentru dezvoltarea antreprenoriatului, a competitivtatii si a mediului asociativ;
 46. Organizarea si sustinerea de activitati si programe care au ca si obiectiv promovarea excelentei in domeniul educational, cultural, sportiv, antreprenorial, local si national;
 47. Acordarea de premii, burse sau alte forme de sprijin pentru studii, documentare, participare la evenimente a persoanelor (targuri, colocvii, seminarii, traininguri etc.) în ţară şi în străinătate, in realizarea scopului Fundatiei;
 48. Cooperarea cu instituții de specialitate în vederea derulării de programe internaționale de schimburi de elevi, studenți și absolvenți ai învățământului superior din România (SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, TEMPUS, COPERNIC, COMENIUS, ERASMUS ș.a.);
 49. Promovarea si sustinerea participarii altor persoane care activeaza in domeniile de interes ale Fundatiei la diverse manifestari pe care le poate organiza Fundatia, manifestari avand caracter stiintific, cultural, sportiv, social (congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, targuri, expozitii sau alte reuniuni) din tara si din strainatate;
 50. Activitati de fundraising în scopul finanţării activităţilor Fundatiei.